דירקטוריון

צוות דירקטוריון של אקספו תל אביב נבחר בקפידה במטרה להוביל את המרכז קדימה ולהביאו למימוש חזונו כמרכז הבינלאומי הגדול בישראל לכנסים, אירועים ותערוכות.
צוות הנהלת אקספו תל אביב שם לו למטרה לשאוף למצוינות בשירות ובחוויית הלקוח.
הנהלת אקספו תל אביב מתגאה ברוב נשי (60%), וכך גם דירקטוריון אקספו תל אביב בו 57% נשים.

 

יו"ר הדירקטוריון - מר אמיר תמרי
יו"ר הדירקטוריון
גב' סיגלית הלבן חורי
אגף התקציבים עיריית ת"א יפו 
מר חיים רונן
מנהל פרוייקטים של נמל ת"א יפו
גב' אסנת הרוש
ס' מנהל אגף ארנונה ומים
מר גל שרעבי
משנה לראש עיריית ת"א-יפו
מר אברהם פורז
חבר מועצת העיר ת"א- יפו
הגב' סיגל וייצמן
חברת מועצת העירייה ת"א - יפו
גב' חן קראוס
סגנית ראש עיריית ת"א יפו
הגב' שרון מלמד
גב' חנה ליפשיץ
חנה ליפשיץ
מר דורון נויוירט