תאריך פרסום:
27/07/2021

תאריך אחרון להגשה:
01/07/2021 00:00-00:00

סטאטוס מכרז:
פתוח

מסמכי המכרז:

    רוצים להתייעץ? אנחנו כאן