ביתן 1
אולמות C4+C5
אולמות C1+C2
אולמות 1B + 2B
אולם C6
אולם C5
אולם C4
אולם C3
אולם C2
אולם C1
אולם B3
אולם B2
אולם B1
אולם מליאה